Portfolio / Centrum Kształcenia Praktycznego

W Producerze lubimy współpracę z konkurencją. Nowy serwis www dla CK Technik to wynik odpowiedniego design'u przygotowanego przez firmę Designum oraz wdrożenia systemu zarządzania treścią CMS Producer. Od zawsze twierdziliśmy, że dla konsumenta, duża konkurencja jest najlepszą rzeczą jaka może się mu przydarzyć. Dzięki niej może negocjować cenę i mam realny wpływ jakość dostarczanych produktów i usług. Dla współpraca z Designum oznaczała: więcej pomysłów, wymianę doświadczeń i podniesienie jakości usługi dla klienta.

Centrum Kształcenia Praktycznego - CK Technik

 

Największą wartością ośrodka będą nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie i warsztaty do praktycznej nauki zawodu, w których znajdować się będą maszyny i urządzenia, na jakich prowadzona jest działalność produkcyjna w przedsiębiorstwach zapewniająca rzeczywiste warunki miejsca pracy.

Koncepcja funkcjonowania CK Technik jest również bardzo nowatorska. Stawiamy mocno na współpracę z przedsiębiorcami w tworzeniu procesu kształcenia. Chcemy, aby uczniowie i słuchacze zdobywali wiedzę od najlepszych, czyli przyszłych pracodawców. Dlatego przedsiębiorcy zostaną zaangażowani w proces edukacji jako mistrzowie i instruktorzy nauki zawodu. Jednak nie poprzestajemy na tym. Przyjęliśmy założenie, iż w Centrum będzie obowiązywał dualny model kształcenia a więc nauka odbywać się będzie zarówno w CK Technik, jak również bezpośrednio na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie. Dodatkowo baza warsztatowa będzie umożliwiać naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, co pozwoli na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach.

Metody nauczania będą nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów jakie zgłaszają przedsiębiorcy lub występują w rzeczywistości rynkowej i gospodarczej. Takie podejście wynika z badań i doświadczeń, które potwierdzają, że nauka przynosi najlepsze efekty jeśli ma wymiar praktyczny i dotyczy rozwiązywania faktycznie istniejących zagadnień i problemów