Portfolio / Kieleckie Dni Informatyki - Producer wspiera jako Złoty Partner

Kieleckie Dni Informatyki 2019 to dwudniowe wydarzenie z branży informatycznej, bogate jest w działania edukacyjne. Warsztaty, wykłady, dyskusje, test wiedzy z nagrodami - to wszystko czeka na uczestników tegorocznej, rozszerzonej edycji projektu. Dla nas, jako firmy działającej w sektorze IT, edukacja kolejnych pokoleń do pracy w rozwijającym się ciągle kierunku o coraz większym znaczeniu jest bardzo istotne. Popularność zawodów związanych z ową tematyką z roku na rok rośnie wraz z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się mieć swój wkład w to wydarzenie. Wierzymy w naszą świętokrzyską młodzież i chętnie pomagamy jej w podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności. Z tego powodu zostaliśmy Złotym Partnerem KDI i w ramach barterowej współpracy zaprogramowaliśmy stronę dla wydarzenia i wdrożyliśmy system zarządzania treścią CMS Producer. Grafikę dla strony stworzył Tomasz Purski z Działu Promocji i PR Kieleckiego Parku Technologicznego. Kieleckie Dni Informatyki organizuje Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska

 "Wydarzenie, które organizujemy wspólnie z KPT, przede wszystkim ma ułatwić młodzieży i studentom kontakt z przyszłymi pracodawcami. Chcemy zainteresować absolwentów szkół średnich tematyką związaną z branżą IT oraz zaprezentować możliwości kształcenia na naszej uczelni. Przy ogromnym wsparciu przedsiębiorstw działających w tym sektorze gospodarki wciąż rozwijamy kierunek informatyka.  W zeszłym roku nasi studenci mogli pracować wspólnie z ekspertami z firmy Transition Technologies PSC w ramach jednego z przedmiotów, dzięki współpracy z firmą CISCO sukcesem zakończyło się uruchomienie nowej specjalności Teleinformatyka".  – mówi profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.